Srpen 28, 2018

zdravotechnika Reference

Reference - Petr Königsmark - Projekt. zdravotně technických instalací

Rekonstrukce městského centra Janovice nad Úhlavou (2013)

Dostavba nemocnice Klatovy (2010)
Senior Rezidence Terasy Plzeň, ul. Sokolovská – rekonstrukce (2010)
Domov Harmonie, Mirošov – rekonstrukce (2011)
DOZP Stod – rekonstrukce objektů pro bydlení pro osoby se zdravotním postižením (2013)
Nemocnice Rokycany – rekonstrukce chirurgických ambulancí (2014)
FN Plzeň, Bory – Rekonstrukce operačních sálů pavilon č.22 (2016)
FN Plzeň, Bory – Interna – Kompletní rekonstrukce vnitřního páteřního vodovodu (2017)

MŠ 81. Plzeň, ul. Břeclavská – Rekonstrukce (2013)
MŠ Dobřany, ul. Stromořadí – rekonstrukce (2012)
MŠ Poběžovice – novostavba (2012)
MŠ Dobřany, ul. Loudů – rekonstrukce (2013)
ZČU Plzeň – Pedagogická fakulta, Klatovská 51 – Rekonstrukce vnitřního vodovodu (2015)
ZŠ 13. Plzeň, ul. Habrmannova – Rekonstrukce kuchyně (2015)
VOŠ Plzeň, bezbariérové užívání pavilónů B a D – Rekonstrukce (2016)
ZČU Plzeň, STRADI, ul. Tylova – Rekonstrukce (2018)
MŠ Plzeň-Křimice – Rekonstrukce (2018)
MŠ Plzeň, ul. Žlutická – Rekonstrukce (2013)

Stadion Štruncovy sady Plzeň – Výstavba nových tribun (2011)
Městská sportovní hala Plzeň, Lokomotiva – rekonstrukce (2013)
Stadion Štruncovy sady Plzeň – Dostavba severní a jižní věže (2015)
Stadion Štruncovy sady Plzeň – Rekonstrukce Brány Borců (2017)

Obytná zóna Plzeň, Nová Valcha (2009-2016)
Bytový dům Plzeň, ul. Jablonského – rekonstrukce (2011)
Bytový dům Plzeň, ul. Poděbradova – rekonstrukce (2014)
Bytový dům Plzeň, ul. Husova (2014)
Bytový dům Plzeň, Světovar (2015)
Bytový dům Plzeň, Nová Roudná (2015)
Bytový dům Plzeň, ul. Úslavská – stavební úpravy (2015)
Bytový dům Plzeň, ul. Jablonského (2016)
Bytový dům Plzeň, ul. Pod Všemi svatými – stavební úpravy (2016)
Bytový dům Plzeň, Sylván (2016)
Bytový dům Plzeň, ul. Papírnická (2017)
Bytový dům Plzeň, Rezidence Mlýnská strouha, ul. Tyršova (2017)
RD Plzeň, Květná ul. (2016)
RD Svojkovice (2016)
RD Plzeň, Na Roudné (2018)
RD Ždírec (2018)

Opravárenský závod pro PMDP Plzeň v areálu Škoda (2012)
Brusivo Rokycany, přístavba a rekonstrukce (2014)
Stod MURR, Hala VI. – novostavba (2014)
Masokombinát Schneider, Nový zdroj vody (2015)
MOVO Plzeň – rekonstrukce haly (2015)
ZAT Příbram – Rekonstrukce prostor v objektu A (2016)
Nová Zkušebna a rozšíření kolejiště průmyslové dráhy Škoda Transportation a.s. (2017)

Brusivo Rokycany – Administrativní budova (2014)

Návštěvnice centrum Kvilda a Srní (2013)
Logistické centrum LIDL Brandýs nad Labem – Přístavba skladu (2016)
LIDL Plzeň – Prodejna potravin LIDL NFK (2016)
Kaznějov, Stavební úpravy stávajícího kina (2017)
Hasičská záchranná stanice Železná Ruda (2018)
OSSZ Domažlice – Oprava plynové kotelny (2018)
Manětín – Rekonstrukce společné kotelny bytových domů (2018)
Nástavba objektu městské policie Prahy 8 (2018)

PARKHOTEL Plzeň – Úpravna vody a zásobení z vrtů (2014)
Plachtín – Přečerpávací stanice vody (2015)
Masokombinát Plzeň – Zásobení vodu z vrtů (2015)
Svojšice – Zajištění kvality vody pro veřejnou potřebu (2016)
Casino Hatě – Rezervoár pro zásobování pitnou vodou budovy (2017)
ZOO Plzeň – Čerpací stanice užitkové vody (2018)

Plzeň, ulice Pod Chlumem – Rekonstrukce kanalizace včetně odboček (2013)
Plzeň, ulice ke Sv. Jiří – Rekonstrukce kanalizace včetně odboček (2013)
Plzeň, Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí – Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace včetně odboček (2014)
Plzeň, Slovanská alej (severní část) – Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace včetně odboček (2014)
Plzeň, na Chmelnicích – Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace včetně odboček (2014)
Bytové domy Křimice – Lokalita U Statku (2015)
Plzeň, Slovanská alej (jižní část) – Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace včetně odboček (2017)
Vochov – ČOV a oddílná splašková kanalizace (2017)
Město Touškov, Ke Kumberku – Dopravní a technická infrastruktura (2017)
Odkanalizování obce Střelice – Přípojky splaškové oddílné kanalizace – I. Etapa (2018)
Vejprnice, Pod Hájíčkem – Výstavba infrastruktury (2018)
NOVÁ VALCHA – Dopravní a technická infrastruktura 5.-9. fáze (2015-2018)