Srpen 28, 2018

Vytápění – Ing. Petr Chmelíř

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení. 

Profesní životopis:
Vzdělání:
1984 – ČVUT Praha obor pozemní stavby se zaměřením na Teorii a techniku tvorby vnitřního prostředí budov
1993 – Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, veden v seznamu ČKAIT pod číslem 0200089.

Zaměstnání:
1984 – 1991  Stavoprojekt Plzeň,
1991 – 1995  Plzeňský projektový atelier a.s.,
1996 –  2006 Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. ( PPAA )
Od 1991 – OSVČ, projektová činnost